Herpositionering Royal Class


Opdracht  De KLM wil bij de top 3 van de luchtvaartmaatschappijen behoren in de wereld. Daarvoor voorzien wij een vernieuwing van onze positionering en de presentatie aan boord. Geef een visie op de vernieuwingsslag en geef een indicatie van de beoogde ontwikkelingsrichtingen en resultaten. In het kader van ‘Holland promotie’ is deze opdracht in 1990 uitgeschreven met ondersteuning van het Ministerie van WVC in een besloten competitie tussen 4 bureaus.

Resultaat  Minister Brinkman heeft na selectie van de ingebrachte voorstellen André Roelofsen en zijn team uitgenodigd tot verdere uitwerking van de KLM Royal Class. Onze aanpak introduceert een integrale visie op de ‘on board experience’ binnen de grenzen van strenge functionele en logistieke eisen en 140 bevoorradingspunten in de wereld. Allereerst is in samenwerking met Het Koninklijk Huis een nieuwe Royal Class-ervaring gerealiseerd. Paleis het Loo heeft voor alle presentaties van het projectteam als bijzondere locatie gediend. Op onze uitnodiging trad mr. Pieter van Vollenhoven daarbij op als projectambassadeur.

Vervolgens zijn in de loop van de volgende jaren ook voor de World Business Class en Tourist Class - in samenhang - diverse programma's voor de KLM Inflight Service geactualiseerd en uitgevoerd. Na jaren waarin vooral de efficiëntie aan boord werd benadrukt, is er nu weer meer ruimte voor de persoonlijke, symbolische en culturele waarde van het reizen.