Duurzaamheid

waarom ook alweer?

Voor elke organisatie heeft duurzaamheid een grote 'verander-potentie'. Het biedt een fundamentele kans om de strategische focus te verschuiven en de concurrentiepositie te versterken.

Naast het creëren van nieuwe toegevoegde waarde, gaat het juist ook om het herontdekken van bestaande waarde én het vinden van een andere balans in waarde. Vanzelfsprekend staan mensen centraal en de voortdurende wens hun situatie te verbeteren. Maar onze energieconsumptie is te hoog. We gebruiken overmatig veel grondstoffen en stoten teveel CO2 uit.

Oplossingen liggen in het uitdagen tot ander gedrag. Het gaat tenslotte niet om het vullen van een leven met spullen maar om het faciliteren van activiteiten en netwerken. Niet om de doos maar om de inhoud. Niet om de prijs maar om de waarde. En omdat wij niet de enige zijn die dat willen, gaat het ook om rechtvaardigheid en matiging zodat we allemaal nog een toekomst hebben. Kortom, een duurzame samenleving is relevant.

De groeiende maatschappelijke bewustwording voor de lange termijn effecten van onze keuzen heeft ook voor DNA|DNA kansen geboden. Onze overtuiging om duurzaam te ondernemen, kunnen we sterker laten horen. Wij streven met onze advisering naar een werkelijke fusie van belangen: de sweet spot waar de kansen van de marktvraag (People en Planet) samenkomen met de mogelijkheden en beperkingen van de onderneming (Profit).

 

People Planet Profit

Het is gebruikelijk om MVO te definiëren als ondernemen met een ‘triple-P’-doelstelling: waarde creëren in sociale, ecologische én economische zin. Er zijn al tal van win-win situaties bekend. Bijvoorbeeld dat zuinig grondstof- en energiegebruik leidt tot kostenbesparing én betere milieuprestaties. [...]