Ambitie: uw missie en visie

de drijvende kracht

Een echte missie en visie zijn niet een mooie façade voor de buitenwereld, zijn geen noodzakelijk kwaad maar zijn de drijvende kracht voor de organsatie.

Zijn de ambities nog helder? Zijn de medewerkers te motiveren om zich achter onze toekomstplannen te scharen? Wanneer men zich deze vragen stelt, is het actualiseren van de missie - de bijzondere taak of overtuiging - en visie - het resultaat of ideale eindbeeld - de eerste stap naar een effectieve groeistrategie.

Zin en onzin

Een breed gedragen missie en visie geven focus en samenhang aan het denken van management en medewerkers, zijn de motivatie van hun handelen én het spreekt de gewenste klanten aan! Zij bieden een integrale kijk op het potentieel van uw organsatie, de dromen en de acties. Zij bieden inzicht in het grotere streven en het doel van de organisatie, waardoor men kan kiezen. Niet alleen voor de beste ideeën, maar ook voor de juiste mensen en slimste investering.

Het formuleren van een missie en visie is belangrijker naarmate de onzekerheden toenemen. Voor kleine of incrementele veranderingen zijn meestal enkele overeengekomen SMART-doelstellingen toereikend. Maar bij een nieuwe start, wankelend beleid of wanneer u meer radicale plannen of innovaties moet motiveren, is het sturen op een aansprekende missie en heldere visie vaak een voorwaarde voor de continuïteit van de organsatie.

Niet opschrijven wil nog niet zeggen dat de missie en visie onderhuids niet bestaan. Helaas kunnen ze dan niet ingezet worden om te inspireren, motiveren en richting te geven. Maar nóg erger is een slechte missie en visie, die zijn tijdverspilling en frustreren management, medewerkers én klanten: een taart die niet rijst is geen taart.

Collectieve ambitie

Voor de duidelijkheid: de missie kan een abstractere vorm hebben (bijvoorbeeld op organsatie-niveau) of kan een concrete taak zijn (bijvoorbeeld op afdelings- of persoonlijk niveau). In beide gevallen is het vaak een groter doel dat als idealistisch of erg uitdagend wordt beschouwd.
De visie is het beeld dat we hebben van het resultaat na voltooiing van deze missie.

Een voorbeeld: de missie van een NGO kan de oplossing van analfabetisme zijn of concreter: het opzetten van lees- en schrijfonderwijs in een Afrikaans land. De visie is dan bijvoorbeeld in elk dorp een schooltje zien staan, lichtblauw geverfd op fel oranje zand. Vervolgens kan ieder met zijn of haar kwaliteiten inhaken wanneer men door deze missie en visie geïnspireerd wordt en hieraan ook wil bijdragen: de fondsenwerver, de onderwijzeres, de bouwer, de buschauffeur...

Missie en visie van de organsatie worden samen ook wel de collectieve ambitie genoemd. Ambitieus en gedragen door het collectief.
Daarnaast is er ook sprake van de missie en visie van het individu, de individuele ambitie. Bij een goed functionerende organisatie sluiten deze ambities ergens op elkaar aan.

 

Missie en visie - hoe doe je dat?

Een nieuwe koers, een fusie, een nieuwe vrouw aan de top of zelfs de nieuwe website. Allemaal aanleidingen om de missie en visie weer actief inzetbaar te maken. Van de ambitieuze organisatie wordt tenslotte een niet gebruikelijk inzicht of antwoord op latente behoeften in de markt verwacht. [...]