Kansen zien

het gaat om de kansen én de keuze

Waar zitten de kansen, welke ontwikkelingen horen daarbij en zijn ze de moeite van de investering waard? Kansen komen voort uit onze samenleving en daar waait op dit moment een stevige wind doorheen.

Zo maken talrijke ontwikkelingen in de markt duidelijk dat sinds de crisis de noodzaak om werkelijk te veranderen groeit. Sectoren zijn mede onder invloed van de klimaatverandering, de grondstoffenschaarste en de morele discussie rond de financiële crisis structureel aan het 'verduurzamen'. Tegelijk zet ook een steeds lager wordende instapdrempel door de technologische ontwikkelingen vele markten voortdurend onder druk. Snelheid van handelen en snelle en vooral digitale oplossingen zijn kansrijk.

Kleine of radicale ideeën of alle twee?

Opvallend is dat 'kleine' ideeën steeds vaker worden geïntroduceerd met de belofte om uiteindelijk te leiden tot een radicale verandering in het gebruik van het aanbod, het verdienmodel of zelfs ons gedrag. Veel bestaande producten of verdienmodellen lijken opeens niet meer toereikend om de nieuwe, verantwoordelijke en co-creërende klant te boeien, want er is veel behoefte aan 'anders', aan 'van ons' en duurzame verbetering. Experimenterend ontwikkelen van het eerste idee naast co-creatie van uitbreidingen en aanpassingen blijken een voorwaarde voor het uiteindelijke succes.

Weak signals

Bij het vaststellen van kansen gaat het er om op een andere manier naar onze omgeving en organisatie te kijken. Naar de trends, de technologische en demografische ontwikkelingen en de daarbij behorende (latente) behoeften. Naar de processen, mensen en middelen. Het vraagt veelal het inzicht en perspectief van de relatieve buitenstaander om de kansen te vinden, te analyseren én te visualiseren. Het is gebruikelijk een mix van rationele instrumenten en modellen in te zetten voor analyse en ordening. Maar het is ook onze ervaring dat het zeker zo relevant is te sturen op intuïtie, op traditie, op overtuigingen, op relaties, op reputatie, op persoonlijke drijfveren, op erfgoed, op 'educated guesses' oftewel te sturen op weak signals en experiment!

Als adviseurs met een ontwerpersmenatiliteit streven wij er dan ook naar onze opdrachtgevers te ondersteunen met een mix van rationele en intuïtieve vaardigheden. De door ons ontwikkelde Opportunity Quick Scan®, Value Innovation Scan® en de Value Innovation Circle® zijn daarbij krachtige hulpmiddelen.

Inspirerende kansen in beeld brengen, koers bepalen, plannen ontwikkelen én realiseren. Dat is wat ons drijft!


Ambitie: uw missie en visie

Een echte missie en visie zijn niet een mooie façade voor de buitenwereld, zijn geen noodzakelijk kwaad maar zijn de drijvende kracht voor de organsatie. Zijn de ambities nog helder? Zijn de medewerkers te motiveren om zich achter de toekomstplannen te scharen? Wanneer men zich deze vragen [...]

People Planet Profit

Het is gebruikelijk om MVO te definiëren als ondernemen met een ‘triple-P’-doelstelling: waarde creëren in sociale, ecologische én economische zin. Er zijn al tal van win-win situaties bekend. Bijvoorbeeld dat zuinig grondstof- en energiegebruik leidt tot kostenbesparing én betere milieuprestaties. [...]

Woningbouw: een aantrekkelijke schaarstemarkt?

Door de economische en financieringscrisis ligt de bouw van woningen nagenoeg stil. De hypotheekmarkt is door de banken zo goed als bevroren. En dit terwijl er een enorme behoefte bestaat aan woningen voor studenten, starters en senioren. Woningen zijn te duur. Huizen uit begin ’80 zijn tot wel 500% in prijs [...]