Value Innovation Scan

Ambitie | Bedrijfs- en marktpotentieel | Innovatie concepten | Strategische opties

Veel organisaties herijken hun strategie jaarlijks, sommige innoveren pas wanneer het te laat is… Onze Value Innovation Scan geeft een sterke impuls aan de ontwikkeling van uw vernieuwingspotentieel.

De scan bestaat uit een creatieve verkenning van marktkansen en het strategisch potentieel van uw organsatie op hoofdlijnen. Wij doen dit samen met de sleutelpersonen in uw organisatie. De bijdrage van DNA|DNA onderscheidt zich doordat wij de zo ontstane inzichten en uitdagingen direct vertalen in inspirerende voorstellen hoe daar munt uit te slaan: de mogelijkheden achter de mogelijkheden, de dromen en de acties.

Onze Value Innovation Scan® levert u en uw team een snoeptrommel aan ideeën. Het gaat hierbij vaak om een actualisering van de visie op het einddoel in relatie tot alle uitingen van de organisatie. Het activeren van ideeën voor afwijkende verdienmodellen, positionering en segmentatie. Het verbeteren van het assortimentsbeleid gekoppeld aan ideeën voor nieuwe programma's of dienst- en productinnovaties, kostenbesparingen en de corporate communicatie. Kortom de scan levert in enkele weken een schriftelijk maar vooral ook visueel resultaat waarop gevaren kan worden! Waarde-innovatie is daarbij het doel.

Wilt u uw ideeën eens toetsen of heeft u ondersteuning nodig bij het uitwerken van uw innovatiepotentieel?
  Neem vrijblijvend contact op met André Roelofsen  ar@dna-dna.nl



Value Innovation Circle®

Waarde-innovatie Cirkel


Wanneer de strategie is omschreven dan voelt dat vaak als een eindpunt, maar het is in feite de start van een voortdurende cyclus.
 


Waardecurve

Strategisch Profiel


De concurrentiefactoren uitgezet tegen de waarde die de klant hieraan ontleent. Het verschil tussen het oude en toekomstige profiel bepaalt de noodzakelijke acties en daarmee de investeringsbehoeften.