Value Innovation Scan


Opdracht  Het managementteam heeft de ambitie om het bedrijf minder kwetsbaar en afhankelijk te maken van haar huidige producten: binnendeuren en -kozijnen. Welke mogelijkheden hebben we als organisatie om in te spelen op de toekomst en het realiseren van deze strategie? Wat zijn relevante thema’s in de markt voor waarde-innovatie? Breng deze in beeld en omschrijf de strategische, technische en communicatieve randvoorwaarden.

Resultaat  Er is beleidsondersteuning geboden in de vorm van een voorstel tot actualisering van de missie en visie, de marketingorganisatie en haar mogelijkheden.
Op basis van een indicatieve marktanalyse is een integrale visie op de markt omschreven en zijn relevante succesfactoren vastgesteld, gevolgd door ideegeneratie van kansrijke innovaties en optimaliseringen. Er zijn aanbevelingen gedaan voor de strategische planning en er is een nieuw segmentatiemodel uitgewerkt met de daarop aansluitende marketingmix, communicatiethema’s en longlist van operationele plannen.

Het door DNA|DNA voorgestelde tweelaags segmentatiemodel moet gaan leiden tot een meer vanzelfsprekende en daardoor zelfsturende klantgroepgerichte marketingmix. Een Strategisch Forum binnen de Theuma Groep dient daarnaast te zorgen voor continue strategie- en ideeontwikkeling.